Земеделски производители от различни части на страната проявяват интерес в областта на агроекологичната дейност. Във Великотърновско, например не са малко желаещите, които искат да се занимават с биопроизводство на ягодоплодни, етерично-маслени и лекарствени култури, съобщи Деян Дончев от Областната служба за съвети в земеделието, цитиран от Борба.

Ако земеделският производител има сключен договор със сертифицираща фирма, която извършва контрола на преход или преминатия период на преход към биологично земеделие, може да получава допълнителни плащания на площ в зависимост от вида на културите, за които кандидатства по мярката за агроекологични плащания.

Вярно – това е така. Къде обаче се появява проблемът и стимулира ли достатъчно държавата развитието на биологичното производство?

Практиката до момента сочи, че биопроизводителите са образно казано „последната дупка на кавала”. Разглеждането на проектите им се забави най-много. Редица нередности по проектите забавиха тяхното одобряване, а дори и сега – в началото на юни голям процент от биопроизводителите не са получили средства за своята дейност. Част от тях пък дори са в неведение какво се случва с проектите им – ще бъдат ли одобрени или не, могат ли да разчитат на финансиране по тях или не. А както всеки друг земеделски производител, и биологичният се нуждае от средства за подпомагане на дейността си.

Обещанията от Земеделското министерство и Държавен фонд „Земеделие” за изплащането на субсидиите бяха десетки – средства трябваше да има до края на 2009, в началото на 2010, в края на януари 2010, до края на февруари, в началото на април и т.н., и т.н.

В крайна сметка средства получиха биологичните пчелари и малка част от растениевъдите. Останалите растениевъдите, както и биологичкните животновъди, все още са в очакване и неведение... Топката за това пък дълго време си прехвърляха отговорните институции – МЗХ, ДФЗ, НВМС.

Преди дни пред Фермер.БГ Калина Илиева, изпълнителен директор на ДФЗ заяви, че средствата по мярка Агроекология за биорастениевъдите и биоживотновъдите, които са в размер на 2 млн. лева, ще бъдат изплатени до края на месец юни. Това вече е крайният законов срок, в който фермерите трябва да получат средства за положения труд и вложените инвестиции в биопроизовдството...

Всички новини за Агроекологичните плащания към биопроизводителите

© 2010 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително!