Българска Асоциация Биопродукти застава зад исканията на своите колеги зеленчукопроизводители. Това стана ясно от декларация на БАБ, изпратена до медиите. В нея се посочва, че исканията са основателни, че са необходими стриктни проверки на вноса на селскостопанска продукция.

В декларацията си биопроизводителите изразяват и своето безпокойство  от закъснението по отношение разработването на Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период  2014-2020 година.

Фермер.БГ публикува пълния текст на Декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Българска Асоциация Биопродукти изказва своята категорична подкрепа към колегите от зеленчукопороизодителния бранш.
Заставаме зад основателните им искания за подобряване състоянието и решаване проблемите на българското зеленчукопроизводство, както и за осигуряване сигурността на бизнеса им.
Призоваваме всички отговорни институции да защитят българските производители чрез стриктни проверки на вноса на селскостопанска продукция.
Припомняме нашия призив: „Изберете българския продукт, за да се гарантира развитието на родното производство!”
Изразяваме нашето безпокойство от закъснението по отношение разработването на Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период  2014-2020 година, чрез която българските дребни и средни производители биха могли да получат възможности за подкрепа и развитие.


Българска Асоциация Биопродукти
09.07.2013
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!