Българското правителство трябва да настоява в Брюксел за още по-ниски нива на директните плащания за площ, заяви Българската асоциация Биопродукти (БАБ) в съобщение до медиите.
 
 
Асоциацията, която обединява около 30 сдружения в сектора, посочва като мотив, че понижаването на тавана ще бъде „в интерес на малките и средни производители, които са гръбнакът на всяка икономика“.
 
„Министърът на земеделието заявява, че България е за запазване на таваните на плащанията в досегашния им вид, а би трябвало да се коментира свалянето им“, коментира Асоциацията.
 
Според БАБ, земеделските стопани, които притежават голямо количество собствена земя, са я придобили именно благодарение на липсата на таван на плащанията през първия програмен период и недостатъчно ниския праг през втория програмен период. Асоциацията е на мнение, че ако таванът не се намали съществено, едрите фермери „ще концентрират повече собственост и така ще продължат да изместват средните и малките земеделци“.
 
Биопроизводителите от БАБ обявиха още две искания, които властите да отстояват в преговорите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Едното е да бъде завишена площта, върху която се правят преразпределителни плащания и да се увеличи драстично сумата по тях.
 
 
„Целта е най-малките да бъдат сериозно подпомагани всяка година“, посочва становището.
 
Другото искане е за мярка 11 „Биологично земеделие“ да се приложи обвързана подкрепа, „защото не е нормално някои с хиляди декари да не продават никаква биологична продукция, а други да са в преход през целия си ангажимент“.
 
Асоциацията представя своя поглед към първите два програмни периода от влизането на България в ЕС. 
 
„И в двата периода ОСП беше структурирана по еднотипна философия – силен първи стълб с основна част от бюджета по него. В резултат на това отдавна започналият процес на миграция към градовете рязко се засили. Закриха се много училища в малките населени места, а и много села бяха заличени от картата България. ОСП в този си вид се оказа много мощен катализатор на този процес“, посочва сдружението и допълва, че БАБ никога не би искала това да се случи отново.