Биопроизводители настояват за промени в Заповедта за предстоящия прием на проекти по мярка 121 Модернизация на стопанствата от Програмата за развитие на селските райони.

Изненадани и силно огорчени сме от факта, че в Заповедта за прием на проекти по мярка 121 на ПРСР, издадена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, няма заделен специален бюджет за проекти на биопроизводители.

Това посочиха пред Фермер.БГ от Българска асоциация Биопродукти (БАБ).

От БАБ припомнят, че освен гарантирания бюджет в размер на 5 % от средствата по мярката, през 2011 г със Седма нотификация на ПРСР бяха прехвърлени 33 млн. лева от м.214 към м.121 на Програмата с изричното решение на Комитета по наблюдение, а преди това и на Работната група по Ос 2, тези средства да бъдат отпускани целево за проекти за модернизация на биологични стопанства.

Днес виждаме, че обещанията, и дори решенията на органите, които имат отношение към наблюдение на изпълнение на Програмата за развитие на селските райони, нямат никаква стойност. В Заповедта за прием са заделени бюджети за всякакви други приоритетни групи бенефициенти /млади фермери, полупазарни стопанства, зеленчукопроизводители и овощари, животновъди/, но не и за биологични производители, посочват от Българска асоциация Биопродукти.

Обяснението, че биологичните фермери могат да кандидатстват на общо основание, визирайки приема по т.4 на Заповедта, съвсем не е успокоение за нас, тъй като не дава никакви гаранции, че проектите за модернизация на биологичните стопанства ще бъдат сред одобрените, а от друга страна биопроизводителите на зърнени и маслодайни култури са изцяло лишени от възможност за кандидатстване, обясниха още биопроизводителите.

Много от биологичните земеделски производители имат подготвени проекти, след като в множество интервюта и рекламни клипове на програмата се твърдеше, че за тях има гарантирани бюджети.

Настояваме Заповедта на Изпълнителния директор на ДФЗ да бъде изменена, докато това е възможно предвид сроковете по Наредбата (10 календарни дни преди започване на приема) и да се отдели бюджет за прием на проекти на биологични земеделски производители и такива, които са в преход, както в предходния прием по Програмата. Според БАБ би могло тези средства да се намалят от общия бюджет по т.4 на Заповедта.

Надяваме се новият екип управляващи на Министерство на земеделието и храните да покажат чрез този жест дали биопроизводството действително ще бъде приоритет в следващите години, както нееднократно бе заявявано в последните месеци, посочиха в заключение от Българска асоциация Биопродукти.

Фермер.БГ припомня, че приемът на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по ПРСР ще започне от 24 юни и ще продължи до 5 юли.

Декларация на Българска асоциация Биопродукти
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!