Биологичното земеделие е един от стълбовете, върху които се гради селскостопанската политика на ЕС. Преди дни Фил Хоган, европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони, отправи силен призив към фермерите с оглед предстоящата реформа на ОСП и потребността от допълнителни усилия и стъпки в името на опазването на околната среда, справянето с климатичните предизвикателства и увеличаването на населението на планетата.

25 000 души вече се изказаха за бъдещето на селското стопанство на ЕС

В светлото и проспериращо бъдеще на биологичното земеделие е убеден и германският министър на земеделието и храните Кристиан Шмидт. През март на среща с делегати от цялата страна той заяви, че стратегията му е да облекчи прехода на фермерите към биологично земеделие, тъй като то притежава силен потенциал за екосъобразност и по-добра устойчивост на селскостопанския сектор в Германия.

Шмидт планира до края на мандата си германските фермери да произвеждат 20% повече продукция на принципа на биологичното земеделие.