В рамките на Международното изложение АГРА 2014 висшето училище по агробизнес и развитие на регионите проведе традиционния Ден на биоземеделието. Международна конференция на тема „Икономически аспекти на биологичното земеделие“ събра представители на национални и международни организации, на държавни институции, фирми, университети, изследователски организации и други.

 

Икономическите аспекти на биоземеделието и нормативните изисквания за включване в система на контрол бяха разяснени пред аудиторията от Нели Вълева, експерт от отдел „Биологично земеделие“ към дирекция „Растениевъдство“ в Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Сред темите, които бяха обсъждани на международната конференция, бяха: „Оценяване на дългосрочна инвестиция в биологично производство на арония“, „Икономическа оценка на технология за биологично производство на разсад домати и краставици“, “Ролята на сдружаването в реализацията на биологичните пчелни продукти“, както и „Правна закрила на земеделските биопродукти в ЕС“.

 

Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че за биологичните малки производители регулацията и нормативното признаване на фермерските биопазари, които са пресечната точка между земеделие и устойчиво развитие. Съорганизатори на форума бяха Институт за регионални изследвания към ВУАРР, секция „Биологично земеделие”, член на IFOAM  EU, както и Фондация „Авалон” – Холандия, представителство България и Международен панаир – Пловдив.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!