Новият модел на подпомагане, заложен на основата на стратегическите планове, трябва да се отложи с една година - до 2022 г. Това е мнението на Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП).
 
 
Позицията на Комисията по земеделие стана ясна при гласуването на проектодоклада на испанския евродепутат Естер Еранс Гарсия, докладчик по Регламента за стратегическите планове за Общата селскостопанска политика (ОСП). Документът беше приет с мнозинство – 27 гласа „за“, 17 „против“ и един „въздържал се“.
 
Освен това членовете на Комисията по земеделие приеха разширяване на екологичните схеми за защита на хуманното отношение към животните.
 

Хуманно отношение и еко-схеми

Комисията по земеделие иска да отделят поне 30% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата, и не по-малко от 20% от преките плащания, които да отидат към еко-схеми, съобщиха от ЕК. Тези доброволни зелени плащания следва да подкрепят не само околната среда, но и хуманното отношение към животните.
 

Прехвърляне на средства

Гласувано е и въвеждането на ограничение за прехвърляне на средства от Първи (директни плащания) към Втори стълб (Развитие на селските райони) и обратно. Комисията гласува възможност за прехвърляне на 15% от финансовите трансфери от Първи към Втори стълб и 5% съответно от Втори към Първи стълб, при условие че средствата са предназначени за еко-схеми.
 

Какво следва?

Регламентът, одобрен Комисията по земеделие в ЕП, трябва да бъде разгледан от ЕП. Това може да стане едва след изборите за ЕП, които са насрочени през месец май.