Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) няма да обявява публично класирането на кандидатите за подпомагане в лозаро-винарския сектор в периода 2019-2023 година.
 
 
Това е становището на експертите от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), отразено в справка за общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 
Участник в обсъждането е предложил резултатите от класирането на кандидатите да се публикуват на интернет страницата на ДФЗ с конкретни данни за: ЕИК по Търговския регистър, УИН по лозарски регистър, № на лозарско стопанство по проекта, Критерии и заявени точки по тях, Критерии и одобрени точки по тях, Заявени разходи, Одобрени разходи, Заявен процент на финансова помощ, Одобрен процент на финансова помощ.
 
Работната група е отхвърлила предложението с мотив, че данните по проектите, предоставени от кандидатите, са защитени в рамките на административното производство. Приема се обаче предложението паричното обезщетение за загуба на доход да се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди извършване на изкореняване.
 

В този случай средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, ще е до 9000 кг/хектар.

 
В рамките на обсъждането стопани са предложили някои от изискваните документи да се подават не в оригинал, а като копие, но тези идеи са отхвърлени с аргумента: „Аргументът е: Документите са за целите на мярката и се предоставят в оригинал.“
 
Според участник в допитването има нужда от ясно определение на понятието „автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина“, тъй като сега не става ясно какъв вид машина и оборудване ще се приеме за такава система. „Какъв е критерият системата да се приема за автоматизирана, полуавтоматизирана или ръчна?“, недоумява стопанинът.
 
Експертите на министерството обаче не са съгласни. Според тях проверката на място се извършва от служители на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) и ДФЗ, които работят по единни критерии. „Терминологията е обективна и неспецифична“, коментират специалистите.