Няма възможност за добавяне на схеми за обвързано подпомагане за рози в процеса на преразглеждане на обхвата на обвързаното подпомагане до 1 август 2018 г.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това в писмен отговор на парламентарен въпрос, поставен от депутатите от левицата Нели Клисурска-Жекова и Веска Ненчева.
 
„Маслодайната роза, като етерично-маслена култура, в настоящия програмен период не попада в обхвата на секторите и производствата, за които би могло да бъде отпуснато обвързано с производството подпомагане съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета“, коментира министърът.
 
В своя отговор той припомня, че основната форма на подпомагане на земеделските стопани, включително и на производителите на рози, са директните плащания чрез Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Тази подкрепа не е обвързана с производството, като допустими за подпомагане са всички видове земеделски култури, включително и розите.
 
 
„В допълнение към плащанията по СЕПП земеделските стопани, отглеждащи рози, могат да получават подпомагане по Схемата за зелени директни плащания, както и подпомагане по Схемата за преразпределително плащане за първите 30 хектара от стопанството“, отбелязва Румен Порожанов.
 
Той посочва още, че в момента България прилага максимално възможния по регламент бюджет за обвързано с производството подпомагане от 15% в рамките на общия финансов пакет за подпомагане с директни плащания. 
 
„С оглед на предстоящите преговори за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., позицията на МЗХГ ще продължи да бъде, че обвързаното с производството подпомагане е изключително важен инструмент, защото позволява подкрепата на сектори с особени трудности и решаването на специфични регионални проблеми, и затова тези плащания следва да бъдат запазени дори с още по-широк обхват и по-голям финансов ресурс“, подчертава министърът на земеделието.
 
В своя отговор Румен Порожанов посочва, че маслодайната роза ще бъде включена при анализирането на допустимостта на културата за обвързано с производството подпомагане в бъдещата ОСП.