Основната пречка, пред която са изправени ползвателите на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони при изпълнение на сключените договори с Държавен фонд „Земеделие”-РА, е свързана с осигуряване на финансови средства за реализиране на одобрените инвестиции.

Това съобщи земеделският министър Димитър Греков в рамките на днешния Парламенатарен контрол.

Принципът на предоставяне на финансовата помощ по инвестиционните мерки от Програмата предполага бенефициентът да осигури предварително необходимите средства за реализиране на проекта, като впоследствие, след въвеждането на проекта в експлоатация, се възстановява полагаемата субсидия, припомни Греков.

Министърът каза, че Управляващият орган анкетира бенефициентите по отделните мерки, от чиито отговори става ясно, че основният проблем е свързан с отказ от страна на банките да предоставят кредити или банкови гаранции, необходими за стартиране на проектите.

Необходимо е ускоряване на процеса по издаване на гаранции за покриване на обезпечения чрез Гаранционния фонд на бенефициенти по мерки от 121, 122, 123, в които мерки е съсредоточен голям финансов ресурс, посочи Димитър Греков.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!