Политическата партия Ecolo се намира в подем на прага на наближаващите избори. Съгласно последни социологически запитвания това е най-голямата партия в Брюксел и втората по големина във Валония, пише изданието lecho.be.

Говедата ли са най-големите "производители" на парникови газове?

Сред обещанията на партията Ecolo специално внимание е отделено на ускорения преход към екологично чисти хранителни продукти. Предложението е да се понижи ДДС-то върху местните и екологично чистите продукти, а за продуктите от биоземеделие да се начисли нулево ДДС.

Целта на Ecolo е да се опрости производството и покупката на продукти, които са полезни за здравето на човека и околната среда. Наедно с това да се направи здравословният избор по-достъпен за потребителя, казва Закия Хатаби, съпредседател на партията. Тя допълва, че по този начин ще се стимулира местното производството и ще се ограничи вносът.

Други инициативи в полза на устойчивото развитие включват в себе си предложения за приемане на стратегия за биоразнообразие, предвиждаща създаването на 1000 ха природни резервати годишно и спиране на разрастването на градовете.