Част от търговските банки в страната отпускат кредити на земеделските производители без „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми” за Кампания 2013, издадени от Държавен фонд Земеделие. Това показа репортерска проверка на Фермер.БГ.

Отпускането на кредит става на база подадено заявление, като се вземе предвид по-малкият размер от сумата по заявлението, която ще се получи евентуално, както и сумата от предходната година, която земеделският производител е получил. Изискването е фермерът да е получавал субсидии 2 поредни години. На по-късен етап, когато удостоверенията от ДФЗ се представят в банката, се правят изчисления и ако сумата е по-голяма от тази, която банката е отпуснала като кредит, разликата се додава, обясниха банкови експерти по кредитиране в агросектора.

Както Фермер.БГ писа Държавен фонд Земеделие все още не издава „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми” за Кампания 2013, които могат да послужат на кандидатите за подпомагане по директни плащания пред търговските банки за отпускане на кредити. Все още не е ясно кога ще започне издаването на удостоверенията.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!