България не е предоставила на специалистите в Брюксел резултатите от проведените досега три изследвания за двоен стандарт на храните.
 
 
Това стана ясно при посещението на българския депутат в Европейския парламент Момчил Неков в изследователския център в град Гел, Белгия, съобщиха от пресофиса на евродепутата.
 
Съвместният изследователски център е вътрешната научна служба на Европейската комисия. Той предоставя независими, базирани на научни изследвания съвети в подкрепа на изготвянето на политиките на ЕС. Центърът е органът, който прави и изследванията относно двойното качество при продуктите на европейско ниво.
 
Експерти от центъра са запознали евродепутата с дейността си и са го помолили за съдействие българските власти в най-кратки да предоставят информация относно направените изследвания за двойния стандарт при храните.
 
Специалистите са споделили, че до момента при тях не са постъпили никакви данни от България, независимо от това, че у нас вече са проведени три изследвания от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). В същото време Чехия, Унгария, Полша, Словения и Словакия отдавна са предоставили своите данни за двойни стандарти. Гърция също се е включила в инициативата.
 
 
Предоставянето на данните в центъра на ЕК е необходимо, за да може да се вземат под внимание всички правени изследвания в страни от ЕС, да се включат в анализите и да се дадат стъпки и насоки за разработване на нови методи, инструменти и стандарти, водещи до единна европейска регулация.
 
Момчил Неков взе участие и в среща в Европейския парламент за обсъждането на мерки в борбата срещу двойния стандарт в ЕС с представители на европейските асоциации и производители. „Европейската комисия пое правилен курс, но недостатъчно амбициозен в защита на българските потребители“, коментира Неков.
 
През януари тази година той изготви становище за различното качество на продуктите на единния пазар. Документът предлага промяна на директивата от 2005 г. относно нелоялни търговски практики от търговци, в която категорично да бъде забранено предлагането на една и съща стока, под една и съща марка, от един и същи производител, но с различни съставки и качество.
 
В становището е включена и идеята за създаване на единен контролен орган в ЕС, който да следи за това дали се предлага еднакво съдържание за едни  и същи продукти.