Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на България и Министерството на земеделието на Китай за създаването на Център за сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.
[news]
Предвижда се Центърът да бъде създаден в МЗХ в София и да изпълнява функциите на изпълнителен орган по координиране на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ в областта на селското стопанство. Като участници  на доброволен принцип ще бъдат поканени държавни и неправителствени структури, обществени и бизнес организации и компании от всички страни по Инициативата „16+1” с интереси в областта на сътрудничеството в сферата на земеделието с Китай.
 
Центърът няма да се превръща в организация за политически диалог по въпроси на селскостопанската политика, а ще бъде платформа за планиране и стимулиране осъществяването на практическо сътрудничество между реални субекти в селското стопанство. Неговите основни задачи са координиране и планиране на инициативи в сферата на земеделието като създаване на съвместни предприятия, насърчаване на търговията със селскостопански продукти, храни, напитки и др.; създаване на платформа за контакти, търсене на партньори за сътрудничество; планиране и координиране на практическото сътрудничество в земеделието между Китай и 16-те страни от ЦИЕ; създаване на база данни, от която да се ползват всички заинтересовани страни; организиране на годишни срещи по отделни ключови теми на сътрудничеството, установяване на мрежа от контакти между китайски институции, организации и компании и такива в 16-те страни за улесняване на бизнес-контактите, размяна на информация и други въпроси от взаимен интерес.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!