Малко над 3,1 млн. евро ще получи България по схемата Училищен плод и зеленчук за учебната 2016-2017 г. Общият размер по схемата, който отпуска ЕК, е 150 млн. евро и той ще бъде разпределен между 25-те държави членки, които прилагат схемата. Държавите ще подкрепят схемата и със собствено национално съфинансиране в общ размер на около 40 млн. евро. 
 
Това ще бъде осмата година от прилагането на схемата от стартирането ѝ през 2009 г., но тя също така ще бъде последната година на прилагане на схемата, в сегашния ѝ вид. 
 
Училищните програми за мляко, плодове и зеленчуци в ЕС ще бъдат слети в една, като новите правила трябва да влязат в сила от 1 август 2017. 
 
През 2014/2015 учебна година, повече от 10.2 милиона деца в участващите държави-членки са се възползвали от схемата, чрез получаване на порции плодове и зеленчуци в училища и детски градини. Това е ръст от 4% в сравнение с предходната учебна 2013/2014 година.

 

Member State

Co-financing rate (in %)

Allocated amount in EUR

Belgium

75%

3 369 750

Bulgaria

90%

3 104 247

Czech Republic

88%

4 656 091

Denmark

75%

1 808 638

Germany

75%

30 297 827

Estonia

90%

651 105

Ireland

75%

1 309 313

Greece

81%

3 143 600

Spain

75%

11 054 290

France

76%

15 000 000

Croatia

90%

2 016 686

Italy

80%

25 813 171

Cyprus

75%

290 000

Latvia

90%

939 485

Lithuania

90%

1 335 660

Luxembourg

75%

383 936

Hungary

86%

4 567 759

Malta

75%

352 185

Netherlands

75%

5 434 576

Austria

75%

3 534 301

Poland

88%

17 391 011

Portugal

85%

3 284 967

Romania

89%

6 869 985

Slovenia

83%

844 629

Slovakia

89%

2 546 788

EU

79%

150 000 000