За месец септември България е разплатила 3 684 913,93 евро, като субсидии от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Това съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“-Кюстендил.
 
 
Самото решение за изпълнението на Европейската комисия (ЕК), по отношение на месечните плащания от ЕФГЗ беше прието на заседанието на Комитета по селскостопански фондове. В рамките му се обсъдиха извършените разходи от Разплащателните агенции на държавите-членки за септември. Събитието се състоя на 20 октомври в Брюксел.