Българската агенция по безопасност на храните ще наложи максимални санкции на 3-ма производители на масло, за нерегламентирано влагане на растителни мазнини. Агенцията ще налага максимални санкции на нарушителите, без да толерира нито един оператор, посочват от БАБХ. След последните лабораторни изследвания, при единия от производителите е констатирано повторно нарушение от началото на годината, за което Законът за храните предвижда максимална санкция от 6000 лева.
[news]
От началото на годината Българската агенция по безопасност на храните е изследвала 37 проби на масло за наличие на растителни мазнини. Лабораторните резултати са показали нерегламентирано влагане на растителни мазнини в 5 от пробите.
 
Законодателството предвижда в такива случаи изтегляне на наличната продукция от изследваните партиди, която се преетикетира и може да се предлага на пазара като „Имитиращ продукт“, но не и като „Масло“. Според действащото законодателство това не е опасен продукт, но подвежда потребителя.
 
Агенцията съставя Акт за установяване на административно нарушение, като Законът за храните предвижда налагане на санкция в размер на от 2000 до 4000 лв. при първо и от 4000 до 6000 при второ нарушение. За да се гарантират правата на потребителите се налага и учестен мониторинг на предприятието.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!