Неблагоприятна за производството на зеленчуци се оказва 2020 г. по данни на Националния статистически институт (НСИ). Брутната продукция ще падне с 10%, което се дължи основно на свиване на физическото производство, се съобщава в последния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Сметки: Рентабилна ли е помощта за семена, разсад и торове?

На годишна база се очертава спад на производството със 17% в сравнение с 2019 г. и ръст на цените с 8-10%.

По първоначални оценки производството на домати е сред най-силно засегнатите сектори в зеленчукопроизводството, където може да има до 30% спад на годишна база.

Делът на доматите съставлява около 20% от брутната продукция от зеленчуци през 2020 г., докато година по-рано е възлизал на 25%. През ноември цените на едро и дребно на основните зеленчуци се повишиха осезаемо, но през последните два месеца слабото търсене отново ги понижава, отчитат анализаторите и заявяват:

Цените в следващите месеци ще зависят от търсенето, което спада и от инфлацията. 

В Европейския съюз (ЕС) цените на доматите също са сред най-ниските през последните 5 години - около 0,97 евро/кг. За февруари се прогнозират стойности между 0,95-1,05 евро/кг, което е под средните за този период на годината.

През януари цените на едро на сладкия пипер в ЕС се задържат относително високи. В Испания те са около 1,25 евро/кг, което е с 4% над тези от миналата година. В съседна Турция цените остават на равнища до 0,52 долара/кг, което е с 2% надолу за месец и плюс 16% на годишна база. 

Леко повишение в цените от началото на годината отчитат и краставиците в ЕС, но предлагането им е доста ограничено, което е предпоставка за още покачване. В Полша, където цените имат силен арбитраж заради внос от различни места, те остават високи – 1,20 евро/кг, уточняват от CAPA.