Пазарите на месо и млечни продукти ще бъдат повлияни от устойчивостта, обществените и здравните проблеми през следващото десетилетие, както по отношение на производството, така и относно потреблението. Това е част от прогнозата за селскостопанските перспективи на Европейския съюз за 2021-2031 г., която бе представена по време на  годишната селскостопанска конференция на ЕС.

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

Мляко и млечни продукти

В периода до 2031 г. фермерите ще могат да се възползват от прилагането на стратегии за устойчиво хранене и по-добро управление на стадата, което пък ще доведе до по-ефективни стопанства. Освен това, ако трябва да се спазват по-високи екологични стандарти, нивата на заместване на животните може би ще намалеят. Или поне докато производствените системи, базирани на пасища, отчитат растат, осигурявайки ползи и за биоразнообразието и здравето на почвата.

Предвижда се ръстът при производството на мляко в ЕС да се забави. Очакванията са производството да достигне около 162 милиона тона до 2031 г. Алтернативите на конвенционалните системи, като биологичното производство, ще нарастват допълнително.

Очаква се производството на биологично мляко да расте, осигурявайки икономически стойности с по-високи цени, ползи за околната среда, както и по-добро хуманно отношение към животните. Биологичното мляко в Съюза, което представлява 3,5% от млякото в ЕС през 2019 г., може да достигне 8% през 2031 г.

Месо

Очаква се устойчивостта, с нейните екологични, икономически и обществени цели, да играе все по-важна роля на пазарите на месо в ЕС, както за производителите, така и за потребителите. Модернизацията, иновативните технологии и промените в земеделските практики ще доведат до по-ефективно и по-екологично производство. Въпреки това инвестициите, необходими за това, остават предизвикателство.

Освен това опасенията за околната среда и изменението на климата ще доведат до това потребителите да обърнат допълнително внимание на производствения процес и произхода на продуктите. Потребителските навици също ще се ръководят от здравни съображения, както и от удобство. Като цяло се очаква потреблението на месо на глава от населението в ЕС да спадне от 69,8 кг през 2018 г. на 67 кг до 2031 г.

Очакванията са животните да намалеят със 7% (спад от 2,1 милиона глави). Съответно това ще доведе до спад в брутното производство на говеждо месо в ЕС с 0,6 милиона тона (-8%) през прогнозния период. По отношение на потреблението в ЕС, то ще продължи тенденцията си на спад между 2021 и 2031 г. и ще намалее от 10,6 кг на 9,7 кг на глава от населението.

Несигурността, особено тази, свързана с африканската чума по свинете, остава за сектора на свинското месо. Китай ще се възстанови напълно до 2026 г., което ще окаже огромно въздействие върху износа на свинско месо от ЕС.

За сектора на птицевъдството растежът на потреблението в ЕС може да се забави от 2% годишно през 2011-2021 г. до 0,6% през 2021-2031 г., което ще доведе до увеличение от 23,5 кг на глава от населението през 2021 г. до 24,8 кг през 2031 г.

Очаква се производството на овче месо в ЕС да се увеличи леко с 0,3% годишно през 2021-2031 г., до 660 000 тона през 2031 г., подкрепено от обвързано с производството подпомагане на доходите, малко световно предлагане и подобряване на цените за производител. Очаква се потреблението на овче месо на глава от населението в ЕС да нарасне леко до 2031 г. и да достигне 1,4 кг на глава от населението.