През първия месец на новата 2013/14 маркетингова година цените на пшеницата в страната са значително под нивата отпреди една година. Средно с 25% по-ниска е изкупната цена на пшеницата в България през месец юли 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. Това сочат данните, публикувани в Ситуационно-перспективния анализ на Министерството на земеделието и храните за пшеницата.

По данни на САПИ, в рамките на м. юли 2013 г. средната изкупна цена на хлебна пшеница за страната се понижава постепенно от 311 до 282 лв./тон, а тази на фуражната пшеница – от 303 до 270 лв./тон. Средно за месеца, изкупната цена на хлебната пшеница е 297 лв./тон, а тази на фуражната – 289 лв./тон. Това са съответно с 24 и 26% по-ниски цени спрямо същия месец на предходната година.

[news]
В анализа се посочва, че през маркетинговата 2012/13 година изкупните цени на хлебна пшеница в страната се движат чувствително над нивата от предходната година, отразявайки тенденцията на покачване на котировките на международните пазари, в резултат от по-ниското световно производство и намаления експортен потенциал на някои от oсновните страни – производители на пшеница. Към края на пазарния сезон обаче се наблюдава постепенно понижение на стойностите, под влияние на очакванията за много добра реколта `2013 в световен мащаб.

По данни на САПИ, средната изкупна цена на хлебна пшеница за пазарната 2012/13 година е 436 лв./тон – със 108 лв./тон или 33% по-висока спрямо предходната година. Тази цена надхвърля чувствително средната себестойност на тон пшеница от реколта `2012 и позволява формирането на висока рентабилност на производството.Подобна ситуация отчитат експертите и на пазара на фуражна пшеница. Маркетинговата 2012/13 година започва с изкупна цена на фуражната пшеница от 392 лв./тона – с близо 35% по-висока на годишна база. През следващите месеци се отчита постепенно покачване на средномесечните стойности до 452 лв./тон за декември 2012 г. и януари 2013 г., последвано от тенденция на понижение до 387 лв./тон за м. юни 2013 г. Средната изкупна цена на фуражна пшеница за пазарната 2012/13 година е 423 лв./тон – с 35% по-висока спрямо тази за предходната маркетингова година.© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!