Добруджанските фермери увеличават средствата, които влагат в дълготрайни материални активи, показват анализите на статистическите данни в региона за 2018 г.

Когато джобът е поизтънял: Трактори със средна мощност

Според експертите има ръст от 4,8 % на инвестициите в дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката в Добричка област, като общият им размер възлиза на близо 352 млн.лв.

Най-голям обем инвестиции са вложени в сектора "Селско, горско и рибно стопанство" - 137,5 млн. лв., и в сектора на услугите - "Складиране, търговия, ремонт, транспорт и други" - 105,9 млн. лева. Тези два сектора формират близо 70 % от общия размер на разходите за дълготрайни материални активи.

Статистическите данни показват увеличение с 6 пункта на разходите за машини, производствено оборудване и апаратура, и с 1 пункт - на средствата за закупуване на земя.

В същото време намаляват инвестициите за закупуване на сгради, строителни съоръжения и конструкции.

2018 г. се оказва преломна за пазара на земеделска техника в Добруджа. Тогава земеделските стопани са закупили почти по равен брой нови и употребявани машини, сочат данните на Контролно-техническата инспекция.

В Добричка област в употреба влизат 95 нови и 84 употребявани комбайни, трактори и други селскостопански машини. През първото шестмесечие на 2019 г. вече пазарът се обръща - земеделските производители от Добруджа са купили 24 нови машини и 41 стари. 

Анализът на последните 5 години е показателен - превесът е при закупуването на нова техника. През 2015 г. броят на закупените машини в Добричка област е бил 146, докато броят на употребяваните – 60.

През 2016 г. тенденцията се запазва и новата техника е била отново три пъти повече от втората употреба - т.е. 97 към 31. Едва след 2018 г. земеделските стопани дават предимство на техниката втора употреба. Те закупуват най-често трактори, зърнокомбайни и самоходни пръскачки, на които дават „втори живот”. 

Тези факти се обясняват с „изключването” на зърнопроизводството от подпомагането с европейски средства, коментират фермери от Добруджа.

Мерките по ПРСР от предходния програмен период спомогнаха за оборудването с качествени, високотехнологични и производителни машини и инвентар. Сега обаче те вече са на „възраст” и това изисква подновяване – с нови или second hand. 

В ОД „Земеделие” в Добрич за първото полугодие на 2019 г. са регистрирани общо 5 638 броя трактори, 938 зърнокомбайни, 1430 броя самоходна техника, близо 4 000 ремаркета и 15 214 броя прикачен инвентар. 

Размерът на инвестициите в дълготрайни материални активи на дадено стопанство е индикатор за състоянието на икономиката на региона, обобщават отще от статистическия отдел в Добрич.