Въвеждането на Наредба за кланични пунктове към фермите не може да има положителен ефект. Това коментира Илонка Аврамова, председател на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) в интервю за Фокус.

За да се разреши нова кланица са необходими инвестиции. Кланици към свинефермите и сега има и те си отговарят на изискванията. Представете си, изграждане на кланица към ферма за едри преживни животни. Бих задала въпроса колко крави ще се колят и колко животни трябва да има един такъв обект, за да си заслужава да се финансира една такава кланица?, посочи Аврамова.

По информация на АМБ в България има 90 кланици, които нямат възможност да бъдат натоварени, „тъй като у нас се отглеждат толкова малко животни, че те стигат за една зоологическа градина – 500 хил. говеда и още толкова свине. Положителният ефект би бил само за няколко фермера – крупни животновъди“, коментира председателят на АМБ.
[news]
Както Фермер.БГ писа  МЗХ разработи Наредба, която ще разрешава на животновъдите да изграждат кланични пунктове към своите ферми, където ще могат да колят собствени животни. Наредбата ще се прилага за едри и дребни преживни животни и за свине, с изключение на породата източнобалканска свиня. В кланичните пунктове ще се колят ограничен брой животни: свине – 1 200 броя годишно; дребни преживни – 2 400 броя годишно; едри преживни – 480 броя годишно.

Според МЗХ целта на Наредбите е да се предостави възможност на повече малки и средни ферми в икономическо уязвимите, планинските и полупланински райони на страната да излязат на пазара и директно да доставят на потребителите суровини и храни от животински произход, което от една страна би довело до по-добра икономическа стабилност в сектора, би подобрило бъдещото му развитие, както и поминък на населението, а от друга – до запазване на производството на традиционни млечни и месни продукти по региони

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!