Шест браншови организации от aгросектoра се обединяват с общо искане по условията за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от новата ПРСР. Целта е да се стимулира преработката на българска селскостопанска продукция с проектите по подмярката. 
 
Националният съюз на говедовъдите в България, Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели, Българска асоциация Биопродукти, Фондация за биологично земеделие Биоселена, Сдружение за биологично пчеларство и Национално обединение на младите фермери в България настояват минимум 10% от договорите за доказване на суровинна база при кандидатстване по подмярка 4.2 да бъдат с регистрирани по Наредба № 3 земеделски производители.
[news]
В становището си браншовите организации посочват, че „пречка за насърчаване на родното производство е наложеното ограничение по мярката да могат да кандидатстват само лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Това означава, че земеделските производители - физически лица не могат да кандидатстват по под-мярка 4.2. а нас остава непонятно каква е разликата между физическо лице земеделски производител и едноличен търговец (ET) земеделски производител, като бенефициенти по подмярката. В действителност точно Министерството на земеделието и храните нееднократно е заявило, че насърчава достъпа на производителите до пазара, а в момента се прави точно обратното.“
 
Браншовите организации посочват още, че чувствителните сектори, изброени в Приложение № 5  (от проектонаредбата по подмярка 4.2 – бел.ред.) „са българските земеделски сектори, които се намират в тежко икономическо състояние. Вярваме, че Министерство на земеделието и храните ще направи всичко възможно да подкрепи БЪЛГАРСКИТЕ земеделски производители, в неравната им борба с вносните и в много случаи некачествени земеделски суровини, които ще бъдат СУРОВИННА база за БЪЛГАРСКАТА преработвателна промишленост“, оптимистично заявяват в становишето браншовите организации.“

 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!