Начинът на сформиране на оперативна група за кандидатстване по ПРСР с пример за дейността на фокусирана върху устойчива и екологична верига на доставки при пшеницата на немската оперативна група „ENU-Wheat“ е темата на 51 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Правилата за използване на азотни торове в Германия стават все по-строги с цел да се намали замърсяването на подпочвените води. Собствениците на мелници и хлебопроизводителите считат, че това драстично ще намали качеството на белтъчините в пшеничното брашно. „ENU-Wheat“, оперативна група от Хесен, изпробва начини да се създаде устойчива и екологична верига на доставки при пшеницата, при която се използват по-малко азотни торове.
 
Проектът на оперативната група „ENU-Wheat“ започва с идеята да се създаде верига на доставки, в която участват земеделски стопани, мелници, хлебопроизводители и научни работници, така че да се стимулира обменът на знания между земеделието и хранителната промишленост. Координаторът на оперативната група Лудгер Линеман разяснява как е възникнала идеята: „Най-напред се свързахме с местния управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони. Обсъдихме с експертите идеята, за да видим дали съответства на изискванията на Европейска партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост ЕПИ-АГРИ. След това се свързахме с мелница, в която проявиха интерес да се намери решение на този проблем, и се споразумяхме какви стъпки ще предприемем. Така решихме да кандидатстваме по мярка 16.1 на ПРСР".
 
Лудгер Линеман разказва и за помощта, която са ползвали: „Без местния център за услуги в подкрепа на иновациите нямаше да се справим с изготвянето на заявлението за проекта. Техните специалисти отговориха на въпросите ни при разработването на първоначалната идея и ни помогнаха да се свържем с подходящи партньори. След това работихме съвместно с управляващия орган по подаването на заявлението“.
 
 
„За да е сигурно, че всички партньори работят за една и съща цел, така че новаторската идея да се превърне в иновация, заявлението, с което кандидатства оперативната група, трябва да съдържа ясно описание на различните етапи на проекта“, обяснява координаторът на оперативната група ENU-Wheat. 
 
„Управляващите органи и доставчиците на услуги в подкрепа на иновациите могат да ви дадат информация и да ви съдействат за това, както и за попълване на останалата част от заявлението. Оперативната група „ENU-Wheat“ се е възползва от тази възможност, за да подготви заявлението си.“, разказва още Линеман за утоняването на подробностите около кандидатстването и съставянето на плана на оперативната група.
 
51 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“