Производството на протеин може да се подобри чрез комбиниране на данните от сензори и превръщането им в ефективни задачи, които да бъдат заложени в машините. 

Агроиновации: Прецизно управление на обработваеми земи

По тази тема работи екипът на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Италия и Австрия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Представяме ви експеримента в брой 170 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Повечето протеини на растителна основа се получават от соевите зърна. В момента ЕС внася около 32 млн. тона соя годишно за изхранване на добитъка си. Основният внос от трети страни влиза главно като преработено соево брашно. Това прави ЕС силно зависим от производители на соя като Бразилия, Аржентина и САЩ. 

Нещо повече, европейското производство на бобови растения постепенно намалява през последните 50 години. По този начин ЕС е все по-зависим от протеиновите култури на други страни. Този спад също така има неблагоприятен ефект върху плодородието на почвата, биологичното разнообразие и качеството на водата.

Проектът разглежда настоящата липса на технологични иновации в отглеждането и преработката на протеинови растения. 

Чрез интелигентни технологии за земеделие, като системи, които подпомагат вземането на решения, и по-добри сензорни данни, които оптимизират машинни задачи, този експеримент има за цел да наложи отново отглеждането на соя в ЕС.

Целта е да се даде на производителите точна, висококачествена информация за техните култури, както и се повиши самозадоволяването на ЕС по отношение на протеиновите култури и сигурността на фуражите.

Като допълнителни цели на проекта са заложени също увеличаване на дела на бобовите култури в сеитбооборота на европейските фермери, както и увеличаване на биологичното разнообразие и плодородието на почвата. 

Сред очакваните резултати са 30% повече протеин, произведен посредством водна единица, 15% по-големи приходи на фермерите от увеличен сеитбооборот и 10% по-малък внос на соя за следващите четири години.

Брой 170 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.