Разработване на онлайн инструмент за проследимост на цялата верига на движението на животните чрез иновативни технологии и подобряване на хуманното отношение към тях – върху това са фокусирали работата си от екипа на пилотен експеримент.

Агроиновации: Винопроизводство с висока добавена стойност

Той е по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Румъния от Регионалния клъстер „Югоизточна Европа“. Това е темата на брой 168 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Платформата за данни с отворен достъп събира и организира информацията за индивидуалното движение или поведение на всяко едно животно в стопанството чрез използване на Интернет на нещата (IoT), както и технологиите за радиочестотна идентификация (RFID).

Освен това инструментът предлага възможност за едновременно регистриране на данните за значително по-голям брой животни, като по този начин увеличава скоростта и точността на процесите на проследяване. 

Експериментът обслужва цялата верига на стойността – от фермите до магазините. Интегрираната й информационна система драстично намалява хартията за обработка и съхранение на информация за стопанствата, запасите, животните и тяхното благосъстояние.

Брой 168 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.