Оперативните групи на ЕПИ-Агри са иновативни проекти, които обединяват земеделски производители, изследователи, консултанти и други, за да се справят с конкретни проблеми и възможности в европейското земеделие и горското стопанство.
 
 
Повече от 400 оперативни групи са сформирани и развиват дейност в цяла Европа. Партньорите в оперативните групи се разрастват благодарение на натрупания собствен опит и знания от различните фази на проекта и предлагат ефективни начини да споделят и разпространят своите констатации.
 
Оперативните групи се финансират от национални и регионални програми за развитие на селските райони. Повече от 3200 проекта на оперативни групи понастоящем са планирани за периода 2014-2020 г. в 27 европейски страни. Някои вече са приключили, което означава, че партньорите по проекта и публичните власти придобиват опит, който може да бъде споделен с други европейски иновационни проекти.
 
В този предпразничен брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с проекта на Оперативната иновативна група „Идиасабал“ - един вече изпълнените проекти по подмярка 16.1 в Испания.
 
Стимулиране на култура на сътрудничество
 
Продуктът със Защитено наименование за произход (ЗНП) Idiazabal е пресовано сирене, произведено от непастьоризирано овче мляко, обикновено от породите Latxa и Carranzana в испанските области Баския и Навара. Продуктът има сладък, опушен аромат. Сиренето е ръчно изработено и покрито с твърда, тъмнокафява, негодна за консумация кожа.
 
Продуктът старее в продължение на няколко месеца и развива маслен аромат. При прясна консумация, най-често се сервира с дюля, а при по-дълго стареене, продуктът става твърд, сух и остър и може да се използва за настъргване.
 
Оперативната група „Оптимизиране на млекосъбирането за производството на ЗНП Идиасабал” е създадена в Баската автономна област в Северна Испания. Проектът на стойност 13 570 евро стартира през декември 2015 г. и продължава до юли 2016 г.
 
Целта на проекта е да се проучи как да се намалят разходите за събиране на мляко чрез включване на земеделски стопани, изследователски центрове и млекопреработвателни предприятия. За нуждите на проекта е разработен географски инструмент, с помощта на който се проследява от къде трябва да се вземе произведеното мляко, колко литра са на разположение и т.н. 
 
„В началото беше доста трудно да се включат хора и предприятия в групата и да се накарат да комуникират и да работят заедно", казва Мириам Молина, която представлява регулаторния съвет по ЗНП, един от партньорите в оперативната група. „Всичко беше ново за нас и за баското правителство, но научихме много по пътя, който извървяхме заедно. Когато динамиката е правилна, оперативните групи могат да стимулират култура на сътрудничество, където различни партньори работят заедно за общия интерес".
 
„Разстоянието между земеделските производители и изследователите е по-кратко в оперативните групи", казва Феликс Агурия, един от млекопроизводителите, участващи в проекта и добавя: „Моят съвет към другите фермери е да повярват и да се включат в подобна инициатива. Оперативните групи са добър начин за разработване на иновативни решения със земеделските стопани в сърцето на проекта".
 
 
„Сигурна съм, че проблемите, с които се сблъскахме, се срещат и на други места и в други оперативни групи", продължава Мириам.
„Смятахме, че е много важно да споделяме резултатите си с фермерите, които не са включени в проекта. Направихме видео за обществената телевизия и разпространихме информация чрез уебсайт. Обменихме идеи с хората от кооператива в испанския район Естремадура и си сътрудничим с други производители в най-близката до нас област във Франция", отбелязва тя. 
 
Управляващите органи в подкрепа на оперативните групи
 
Националните и регионалните управляващи органи на ПРСР в Испания публикуват покани за оперативни групи и ги одобряват. Те могат и да създадат системи за подпомагане на иновациите и иновативното брокерство, за да съдействат за идентифициране на партньорите в оперативните групи, да разработват проектни идеи и да създадат възможности за транснационално сътрудничество и работа в мрежа.
 
„Ние подкрепяме оперативните групи, като им предоставяме подробна информация за изискванията за покани към програмите за развитие на селските райони", казва Миржам Линнингер от Министерството на земеделието. „Наблюдаваме проектите на оперативните групи и подпомагаме Националната селска мрежа за повишаване на осведомеността и за организиране на събития за нетуъркинг. Правим всичко възможно, за да свързваме хората и да им помагаме при формирането на иновационни партньорства".
 
26 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ  реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“