В брой 32 на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ще ви запознаем с вдъхновяващ пример за дейността на нидерландска фондация, която помага на фермерите да обменят знания помежду си и с търговците, така че да развиват устойчиво своите стопанства. 
 
 
Нараства броят на инструментите, които помагат на фермерите, търговците и доставчиците в създаването на устойчиво земеделие. 
Нидерландската фондация Skylark насърчава земеделските производители и въобще производителите на храна да подобряват устойчивостта на общата си работа. 
 
„Skylark е основана на това да се помага в постигането на устойчивост в сеитбооборота и въобще в цялото управление на фермите“, казва директорът на фондацията Hedwig Boerrigter. 
 
През 2002 г. фондацията започна да проучва устойчиво култивиране на ечемик заедно с 10 земеделци във Флеволанд. 
Днес броят на стопаните, работещи със Skylark са 400, а заедно с тях знания и опит обменят над 50 кооперации, търговци и участници във веригата на доставки на продукцията. Всички те заедно работят, за да направят земеделието в страната по-устойчиво. Обработваемите земи, които попадат в това начинание, са над 45 000 ха, което е почти 9% от общата земеделска земя в Нидерландия. 
 
Снимка:Skylark Foundation
 
„С подкрепата на колегите и съветниците направих моя собствен план, който внедрих във фермата си. 
 
Следвайки го, аз приоритетизирах и развих много дейности, които съответстват с моята представа за фермерство, наред с възможностите и нуждите на стопанството и местната общност.  Групата ни се среща редовно, посещаваме фермите си, учим се едни от други и поставяме общи задачи, които да повишат знанията ни. Това е нещо, което не бих могъл да постигна сам“, разказва Aard Robaard, един от фермерите, който работи с фондацията от самото начало на проекта. 
собствен 
 
Всички фермери, участващи в инициативата на Skylark са създали свой план за устойчивост, в който са набелязани мерки и дейности, които са свързани със развитието на фермите. Планът включва визията за фермата в следващите между 5 и 10 години и устойчиви дейности за всяка отделна година. 
 
Фермерите работят с консултанти и  партньорски групи в регионален клъстер, за да внедрят и развият плановете си. Те сформират групи от 8-10 фермера, които се предизвикват един друг във внедряването на устойчиви практики. 
 
„Опитът и активната обмяна на информация са ключовите думи. Годишно се организират над 320 срещи на регионално ниво, за да се обменят знания. Нашият подход е силен модел за иновации, получаване на знания, оценяване и комуникиране на положителни практики между хора, произвеждащи нашата храна“, казва Hedwig Boerrigter. 
 
Като резултат от общите усилия годишно участващите в инициативата фермери внедряват и използват   2 800 дейности, чрез които повишават качеството на работата си, подобряват капацитета на фермите и най-важното – произвеждат по-устойчиво и печелившо. 18% от тези дейности са свързани с плодородието на почвата, което означава, че това е най-важният индикатор за фермерите, коментират от Skylark. 
 
„Консултирайки се с търговците, които купуват моята продукция, реших да добавя повече продукти за растителна защита, които пазят околната среда. Дори тези продукти да са по-скъпи, вече наблюдавам, че този модел се отплаща. Почвата е по-продуктивна, храната, която произвеждам е по-здравословна и хората я купуват повече. Така че в дългосрочен план инвестицията си заслужава“, посочва фермерът Aard Robaard. 
 
32 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“