В брой 11 на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, ви предлагаме една вдъхновяваща идея от Словения.
 
 
Фермите в една малка област на Словения дълго време търсят начин за по-печеливша реализация на продукцията си. След 12 години на различни опити, вече обединени в кооператив Jarina, те решават, че биха могли да осъществяват групови доставки в по-големите градове не само в тяхната област, но и в централните части на страната и дори в столицата Любляна. Тяхната основна целева група са различни офиси и институции в по-големите градове.
 
 
Институции, хотели и ресторанти
Към момента Jarina осъществява доставки до 80 детски градини, училища и домове за възрастни хора в централната част на Словения и в Любляна. По отношение на обема, тези институции вече представляват най-сериозният канал за дистрибуция на продукцията им. Кооперативът също така работи върху развитието на доставките до хотели и ресторанти, които имат желанието да градят репутацията си като отговорят на очакванията на своите клиенти за консумация на местно произведени сезонни хранителни продукти.
 
Защо групови доставки?
В Jarina установяват, че схемата с доставката на кутии с местна продукция на индивидуални потребители е доста тромава, изисква сложна логистика, а обемите са трудни за контролиране и съществува риск да не могат да отговорят на търсенето. Така те решават да продават чрез разработената от тях система за онлайн поръчки Webgarden директно към организираните групи от потребители, фокусирайки се към по-големите, международни компании в Любляна и организирайки групови доставки на кутии с продукти за отделните им представители.
 
 
Това означава, че няколко служители от дадена организация поръчват кошници или кутии с плодове и зеленчуци и доставката пристига в края на работния ден на работното им място, за да могат да си ги занесат вкъщи. Включените в тази схема на доставки фирми и институции най-често са тези, които са заинтересовани от изграждането на социална отговорност към служителите си и са достатъчно големи, за да си заслужава транспорта и реализираните обеми.
 
В основата
Весна Ерхарт, която участва в Jarina от самото му създаване, разказва за разрастването на кооператива.
„Първите ни стъпки бяха в посока обучение на производителите не само в посока разбиране на това какво иска крайният потребител, но и чисто нормативните изисквания, придобиването на квалификации, покриването на определени стандарти. Това отне няколко години и се реализира с подкрепата на различни проекти, финансирани от общините и национални мерки за развитие на селските райони от държавния бюджет, фондовете на Европейския съюз (ЕС) - САПАРД, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), 5 проекта по ЛИДЕР, както и Програмата за трансгранично сътрудничество. Тази подкрепа беше много важна за нас”, разказва Ерхарт.
 
Кооперативът придобива първото превозно средство за нуждите на логистиката си с подкрепата на подхода ЛИДЕР по ПРСР в Словения през 2016 г., но почти веднага след това закупува и втори автомобил със собствени средства, за да отговори на търсенето и да смогне с доставките.
 
 
Устойчив растеж
Въпреки че през 2007 г. фермерите от кооператива започват с доставки на местно отглеждани храни само за едно училище и една детска градина, поддържайки качество и добро ниво на услугата, поръчките се увеличават неколкократно.
 
Асортиментът бива постоянно разнообразяван, за да посрещне нуждите на по-претенциозните и платежоспособни потребители в големите градове. Jarina неуморно се стреми да е в крак с последните пазарни тенденции - разширява своите маркетингови канали, търси начини за подобряване на качеството и дистрибуцията. Клиентите им се увеличават ежедневно, а с тях и обемът на продажбите.
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.