Прецизното минерално хранене на млечните крави, така че да се намалят ресурсите и да се подобри благосъстоянието на животните и околната среда е темата, по която работи експериментален проект. Той се изпълнява от партньори в Латвия, Германия и Литва, в рамките европейския проект Internet of Food & Farm 2020.

Агроиновации: Дигиталното земеделие е все по-близо до фермерите

Този експеримент ви представяме в брой 138 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Повечето икономически загуби при млечните крави се случват по време на критичния преходен период от 2–3 седмици преди отелването и 100 дни след това. Основните проблеми са свързани със здравето. За да се противодейства на това, е необходимо правилно и адекватно добавяне на минерали по време на периода на отелване

Чрез усъвършенствана система за фураж с минерални добавки, облачно-базирани услуги, електронни ушни марки и интегриране на данни, този проблем може да бъде решен чрез прецизното хранене на млечните крави.

Системата за минерални хранителни добавки се монтира в кравефермата или във външната зона за движение на животните. Тя е снабдена с електронни компоненти за идентификация на кравите чрез техните електронни ушни марки. 

Управителят на стопанството решава чрез потребителския интерфейс на кои крави да подава необходимите дози с минерални добавки. Освен това системата позволява да се следи индивидуалното хранително поведение на отделните крави, което улеснява проверката им по време на отелване и реакцията по подходящ начин. Предстои да се докаже връзката между тези параметри, продуктивността и общото здравословно състояние на животните.

Този експериментален проект показва прецизната употреба на минерални хранителни добавки за една година в шест млечни ферми в Латвия, Германия и Литва, с общо 1500 крави. 

Брой 138 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.