Как да преценят производителите кой от новите сортове ябълки или круши да изберат, така че потребителите да го харесат и търсят и това да направи производството им конкурентоспособно? Върху този въпрос работи Оперативна група в Белгия, която ви представяме в 110 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Агроиновации: Защита на почвения органичен въглерод

Отнема много години, за да се разработят нови сортове ябълки и круши, както и новозасадените дървета да започнат да произвеждат плодове за пазара. Поради това производителите на плодове са заинтересовани от нови сортове, които биха могли да им помогнат да отговорят на изискванията на пазара. Белгийският изследователски център Proefcentrum Fruitteelt (PCFruit) сформира Оперативна група „Растение за потребителя“, за да увеличи успеваемостта на новите сортове и да намали риска за засаждане на неуспешен сорт.

„Значителна е финансовата загуба за производителите на плодове, когато след няколко години установят, че техните ябълки или круши не са търговско привлекателни за пазара или технически не отговарят на настоящите стандарти. В тази Оперативна група разработваме процес, който ще помогне на овощарите да преценят кои сортове да засадят според предпочитанията на клиентите. Обещаващите сортове могат да бъдат засадени по-рано и да получат по-добра подкрепа,“ казва Дани Билеманс, главен изпълнителен директор на РСFruit.

Учен: „Този процес ще помогне на производителите да засилят конкурентоспособността си и да намалят риска от провал.”

Идеята възниква още през 2014 г., когато секторът на плодове беше в криза. Създава се широк консорциум, който да отговори на нуждите на производителите. В него са включени 20 овощари, както и различни изследователски центрове, разсадници, животновъди и фламандското правителство. Заедно разработват инструмент, който да им помогне да решат дали да продължат със съответния сорт. Той разглежда търговските аспекти, например популярния вкус сред клиентите, както и технически показатели като чувствителност на плодовете към болести, измръзване или бактерии.

РСFruit участва и в европейската тематична мрежа EUFRUIT, финансирана по програма „Хоризонт 2020“, която включва европейските научноизследователски институти за плодове и EUFRIN. 

„В работните групи на тези мрежи обсъждаме например оценката на сортовете растения в различни европейски условия. Участват изследователи от цяла Европа, които споделят как специфично разнообразие от ябълки или круши расте в други страни, климат и почви. Заключенията в оперативната група са съобразени не само с местните резултати, а и с резултатите на всички партньори на EUFRUIT и EUFRIN“, обяснява Дани Билеманс. 

За използването на резултатите от изследванията е важно изследователите да са наясно с аспектите, които са важни за производителите на плодове. 

„Понякога не само техническите характеристики играят важна роля. Обръща се внимание още на ефективността, интензивността на труда и разходите, свързани с даден сорт ябълка или круша. Ето защо е важно земеделските производители и изследователите да са в постоянен контакт, така че всички аспекти да бъдат интегрирани в изследването. Това води до иновация, която да бъде по-добре обмислена и подкрепена”, допълва още изпълнителният директор на РСFruit.

110 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.