В рамките на изпълнението на испански проект FOODIE е създадена отворена и оперативно съвместима платформа за облачни решения, която предоставя услуги с добавена стойност на различни заинтересовани страни в областта на селското стопанство.
 
 
В 86 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме дейности по проекта с особен акцент върху подпомагането на подобряването на ежедневните задължения на фермерите.
 
За да помогне на европейските фермери да управляват и използват по-добре данните, проектът FOODIE, финансиран от ЕС, разработи облачно базирана платформа, която да предоставя както пространствени, така и непространствени данни за селското стопанство
 
Тъй като селското стопанство продължава да се отдалечава от понятието за семейно фермерство и все по-често е ориентирано към данни, бизнесът днес трябва да управлява много различни и разнородни източници на информация. В резултат на това, в допълнение към традиционното селскостопанско оборудване като трактори, вече се включват и технологии за събиране, съхраняване, споделяне и анализиране на разнообразни и големи количества пространствено и непространствено референтни данни.
 
 
Наличността на тези данни от една страна позволява прилагането на прецизно земеделие, но от друга страна, те се явяват пречка за пълноценното внедряване на този вид земеделие. Това е така, защото множеството модели данни, формати, интерфейси и референтни системи, които понастоящем се използват, създават несъвместимости, които изискват специализирани технически знания за интегриране и тълкуване на всички налични източници на информация.
 
За да помогне на европейските земеделски производители да управляват по-добре тези данни, испанският проект FOODIE създава платформа, която да поддържа пространствени и непространствени земеделски данни и свързани с тях отворени източници на данни.
 
„FOODIE създаде отворена и оперативно съвместима платформа за облачни услуги, която предоставя съвременни услуги с добавена стойност за различни заинтересовани страни в областта на селското стопанство, с особен акцент върху подпомагането на подобряването на ежедневните дейности на един фермер“, казва координаторът на проекта Мигел Анхел Есбри. Платформата за услуги на FOODIE предоставя набор от отворени и базирани на API стандарти, които позволяват на външните страни да имат достъп до услугите и събраните големи масиви от данни (Big Data) им дават възможност да изградят нови услуги и приложения.“
 
Специализирани приложения
Основните резултати от проекта включват модела за данни FOODIE, където се съхранява и споделя информация, както и облачната платформа. От нея потребителите имат достъп до редица специализирани приложения, разработени специално за земеделски производители.
 
Например, приложението Marketplace осигурява виртуално пространство за свързване на потребителите и производителите на земеделски данни и приложения. „Този своеобразен пазар дава възможност на потребителите да намират и консумират подходящи ресурси в областта на земеделието и ХВП, включително масиви от данни, услуги, приложения и учебни материали“, казва Есбри. По подобен начин производителите могат да публикуват свои собствени масиви от данни, услуги и приложения. Други характеристики на платформата включват геопортал за разширено търсене и визуализация на метаданни, както и специално обособено пространство, насочено към разработчиците.
 
Практически инструментариум
Една от основните характеристики на платформата FOODIE е нейният инструментариум за земеделските стопани. „Това са набор от усъвършенствани услуги, разработени специално за фермерите, както и специфични инструменти, изградени върху облачната инфраструктура на FOODIE, насочени към подпомагане на ежедневните дейности на фермерите", обяснява Есбри.
 
Например, SmartV е уеб-базиран инструмент, който предоставя консултантски услуги в различни аспекти, свързани с лозарството, като предотвратяване на замърсяването, оценка на производството и планиране на гроздобера. Лесният му дизайн позволява на лозарите да прилагат прецизни техники и да управляват променливостта на лозовите насаждения. Приложението също така съхранява историческа информация за състоянието на всяка една лоза. „Ние предлагаме уникално решение за фермерите, където те могат да получат всички функционалности, необходими за правилното управление на лозята“, казва Есбри.
 
Други приложения в този инструментариум включват цялостно проследяване на машините, система за оптимизиране на маршрута и горивото за тракторите в стопанството, калкулатор на потенциалния добив на културите и съветник за ранно предупреждение за вредители.
 
„Облачната платформа FOODIE и всички свързани с нея инструменти и приложения са добре позиционирани, за да помогнат за въвеждането на ново поколение облачни селскостопански продукти, способни да намалят разходите за производство и поддръжка“, добавя Есбри.
 
 
86 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕК и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!