Има редица иновативни проекти, в които се търсят техники, които могат да подобрят производството, като в същото време намалят вложените ресурси и окажат въздействие върху околната среда. Това са техники, които могат да бъдат полезни както в биологичното, така и в конвенционалното земеделско производство. 
 
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме дейността на германска оперативна група, в която производители на ябълки търсят по-екологично съобразни техники за производство си.
 
Регионът Алтес Ланд в Северозападна Германия има 700-годишна история на производството на плодове. Към днешна дата има 600 овощни стопанства и е една от най-големите територии за производство на плодове в Европа. Там основно се отглеждат ябълки, а една трета от общото производство на ябълки в Германия се случва именно там.
 
Оперативна групата „Специална област Altes Land", финансирана по мярка 16 от ПРСР е с фокус върху стратегиите за управление на растителната защита, които могат да допринесат за опазването на природните ресурси. Те например тестват използването на тунелни системи, за да се сведе до минимум влиянието на продуктите за растителна защита върху околната среда. Проектът не разглежда конкретно биологичното земеделие, но илюстрира трансфера на някои процеси към биологичното производство. 
 
 
Някои от партньорите вече са работили по тази тема в предишен проект, свързан със скъсяване на технологията за пречистване на топла вода, за предотвратяване на гниенето на ябълките. Един от членовете на оперативната група Хинрих Холтусен обяснява:
 
„Краткото пречистване на топла вода е метод, който се използва след прибиране на реколтата по време на предварителното сортиране преди съхранението. Тогава ябълките преминават през топлинна обработка, за имунизиране срещу гниенето при съхранението им“. Той е категоричен, че това е реална алтернатива на фунгицидите, а резултатите от тригодишния проект, финансиран от Федералната фондация за околна среда, показват, че този метод е поне толкова ефективен, колкото и фунгицидите.
 
Тази оперативна група ще адаптира редица други технологии, така че те да могат да се прилагат от всички производители на плодове. „За да постигнем тази цел решихме да съберем в този проект биологични и конвенционални земеделски стопани, както и редица изследователски и консултантски центрове. Определено в региона Алтес Ланд има смисъл от сътрудничеството между тях и следва да бъде допълнително укрепено. Създаването на оперативна група е чудесен начин да го направите", казва Хинрих Холтусен от
Земеделската камара на Долна Саксония, който е и ръководител на проекта на оперативната група.
 
Както при биологичното, така и при конвенционалното земеделско производство, избягването на разпръскването при прилагането на продуктите за растителна защита спомага за намаляване на неблагоприятните ефекти върху околната среда – замърсяването на водата, почвата и въздуха или отрицателно въздействие върху други растения и животни, включително хищници наблизо. Следователно Оперативната група изпитва системи за тунелно разпръскване и прави сравнителен анализ с методите, включващи аксиални вентилаторни системи. 
 
 
По думите на овощаря Дирк Каст, в оперативната група анализират различни аспекти като намаляването на разпръскванията, количеството и разпространението на продукти за растителна защита върху плодовете и листата, влиянието върху полезните организми и т.н.
 
Друга технология, която се изпитва като част от проекта включва вертикални мрежи, разположени около овощните градини, за да се намали отклонението на разпръскването. Тези гъсти, четириметрови мрежи, първоначално предназначени да предпазват дърветата от насекоми, също могат да хванат значителна част от разпръскването на продуктите при прилагането им. „Основната ни задача по време на проекта е да разгледаме критично тези нови технологии и да отстраним възможно най-слабите места", казват производителите на плодове в германската оперативна група.
 
35 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!