Видеоклип на Европейското партньорство за иновации, който представя различни мнения на участници от мрежата на ЕПИ-АГРИ ви представяме в 181 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

През последните 7 години Европейското партньорство за иновации ЕПИ-АГРИ  изгради мостове между науката и практиката чрез оперативни групи, проекти с множество участници и нетуъкинг дейности за насърчаване на иновациите за продуктивно и устойчиво земеделско и горско стопанство. 

Всички тези постижения са дело на всички в мрежата на ЕПИ-АГРИ: ентусиазмът на членовете на мрежата е от съществено значение за успеха на Европейско партньорство за иновации. Във видеоклипа чуйте мнението на изследователи, фермери, съветници, управляващи органи и представители на национални селски мрежи как им помогна ЕПИ-АГРИ.

Във видеото председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова, която е един от посланиците на ЕПИ-АГРИ, споделя своя опит от работата си в мрежата на Европейско партньорство за иновации.


181 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!