Агрохимичният анализ на почвата е основен елемент при кандидатстването по мярка 214 Агроекологични плащания по ПРСР, припомниха експерти по време на семинар на националната служба за съвети в земеделието, който се проведе във Велико Търново.

Кандидатстването по мярката става с подаване на заявление. Заявлението е едно приложение към общото заявление за плащане на площ и то се подава заедно с това общо заявление, тоест там няма бизнес план, няма инвестиционен проект, защото това са компенсаторни плащания и подаването става от 1 март до 31 март , поне по  досегашната мярка беше така. По това направление срокът не е от 1 март  до 15 май,  както е при другите направления, а от 1 до 31 март.

Преди да се кандидатства за сеитбооборот, трябва да бъдат извършени следните дейности: изготвяне на план за сеитбообръщение. В него трябва да бъдат включени минимум четири култури. В този план не е задължително да се включват всички площи в стопанството, може да се вклюат отделни масиви, отделни блокове. Най-добре е да бъдат включени такива, които да бъде сигурно, че ще се ползват точно на същите места в рамките на 5-годишен период от време, защото мярката е за 5 години.

След като се направи план по блокове на земеделските стопанства за редуване на културите, трябва да се направи агрохимичният анализ на почвите. Анализът трябва да се направи и въз основа на него да се получат препоръки за торене в рамките на 5-годишния период.

Заявлението се подава в общинската земеделска служба, заедно с плащането за площите с общото заявление. Плащанията се  получават или в края  на годината, или в началото на следващата година.

Гледайте ВИДЕО във Фермер.БГ TV:
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!