Кратка справка позволява да се изведат на преден план няколко интересни факта за плевелите и устойчивостта им на третиране с хербициди, съобщава agriculture.com.

ЕК обсъжда правилата за остатъчните пестициди в продуктите

1/ Първите устойчиви на атразина плевели са регистрирани през 1970 г. На етикетите на хербицидите от 80-те години на 20 в. е пишело да се използват като алтернатива, като се спазват нормите за обработка. С други думи – да се използват хербициди само в случаи на крайна необходимост.

2/ По последни данни 252 вида плевели в цял свят са развили устойчивост към хербицидите. Средно учените регистрират около 11 нови случая на резистентност всяка година.

3/ Много видове плевели в момента демонстрират устойчивост на няколко химически вещества. Около 90 такива представители са резистентни към повече от един хербицид.

4/ Пшеницата е култура, която е най-изложена на атака от устойчиви плевели. Около 140 плевела, които представляват значителна заплаха за производителите на пшеница, са устойчиви поне към един хербицид. При царевицата има около 100 устойчиви плевела, а соята и оризът – около 80.

5/ Глифозатът не се превърна в панацея срещу плевелната растителност. Преди време много агрокомпании, занимаващи се с изследователски програми в търсене на нови активни съставки на хербицидите, затвориха своите отдели, специализирани в тази дейност. Сега, след като ред плевели показаха устойчивост и към глифозата, нараства нуждата от алтернативни средства за защита.

6/ В последно време най-силен е ръстът на случаите на резистентни към хербициди плевели в Северна Америка. Става дума за над 160 случая. В Западна Европа са известни над 100 случая. В Китай – над 40.