По данни на земеделското министерство най-значително увеличение на средния добив спрямо реколта 2016 се отчита при кайсиите - с 44,5%, а намаление - при сливите със 7,4%.

 
Продукцията от малини, кайсии и лавандула бележи ръст от 23,5% до 74,9% спрямо отчетената по същото време на 2016 г., в резултат от повишение както на реколтираните площи, така и на средните добиви.

При производството на ягоди, ябълки, маслодайна роза, вишни, череши и круши се наблюдава по-умерено увеличение на годишна база – в рамките на 1% - 9,5%, докато производството на лозя  - винени и десертни, праскови и сливи намалява с между 2,7% и 13,1%.