Над 3 600 говедовъдни ферми от общо 37-38 000 отговарят на всички хигиенни изисквания за производство на мляко според европейските норми и са категоризирани в Първа категория. В тези ферми се отглеждат около 2/3 от кравите в България. Това обяви пред Българското национално радио д-р Марин Маринов, главен експерт в Дирекция "Здравеопазване на животните" в Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).
 
„Първата група са тези, които отговарят на всички изисквания. Втората група са фермите, които са постигнали част от изискванията и то по-специално в материалната база и остава да постигнат показателите в хигиената на мляко. Третата група са тези, които не са постигнали нито едно от изискванията. Първата група са над 3600 ферми, втората група в момента са някъде около 500-600 ферми, които са в процес на категоризация да минат към отговарящи. Третата група са ферми с една, две, три крави. Сега, в този последен период на дерогация работим точно с тези ферми, тъй като изискването на Европейската комисия е да намалим фермите, които произвеждат неотговарящо на изискванията мляко.“, обясни д-р Маринов.
 
В края на тази година изтича преходният период за фермите, които не могат да изпълнят европейските хигиенни изисквания за млякото. Три пъти България поиска и получи от Европейската комисия удължаване на срока. А през миналата седмица министърът на земеделието Десислава Танева заяви, че ново удължаване на срока страната ни няма да иска.
 
По информация на д-р Марин Маринов около 100 000 крави влизат в категорияат от ферми, които няма да покрият хигиенните изисквания за производство на мляко. Около 60-70 000 от тях ще останат за собствено производство. Експертът обясни и какви са перспективите пред малките ферми, ако не успеят до края на годината да покрият изискванията: Първо, те могат да направят модернизация и да влязат в първа група. Ако не я направят, имат още две възможности – едната е да преминат в месно направление, т.е. да не произвеждат мляко, а да произвеждат телета. Третият вариант е да оставят продукцията за лична консумация. 
Мисия на Европейската комисия (ЕК) пристига у нас, за да провери качеството на добиваното мляко в България според критериите на общността.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!