Разходите за одобрените проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014–2020 г. възлизат на 353 млн. лв. От тях държавата вече е изплатила на фермерите 80 млн. лв. Това стана ясно на последното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район, съобщи Областният информационен център – Благоевград, цитиран от БТА.
 
На територията на Югозападния район се включват София-град, София-област, областите Кюстендил, Перник и Благоевград. На заседанието експертите изнесоха данни за броя на подадените проекти, които се изпълняват на тази територия, и какви са договорените средства по тях.
 
Сред петте области стопаните от Благоевградско са най-активни по подмерки 6.1 и 6.3 на ПРСР. Предвид се вземат брой подадени проекти, подписани договори и приключили проектни предложения. Двете подмерки дават стартова финансова помощ за млади земеделски стопани и развитие на малки стопанства. Само в Пиринско са подадени 598 проектни предложения, като по половината от тях са сключени договори за финансиране.
 
Данните сочат още, че в София-област са подадени най-много проекти по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Следва Благоевградска област, като тя държи второто място и по брой проекти, подадени по подмярка 7.2, която осигурява инвестиции за създаване, подобряване и разширяване на малки инфраструктури.