Някои от най-трудните въпроси в рамките на реформата са договорени от лидерите на ЕС, включително общия размер на стопанството бюджет и делът, който всяка държава ще получи.


Най-големият европейски земеделски производител Франция, ще вземе най-голям дял на средствата по ОСП на около 8 милиарда евро годишно, следвана от Испания и Германия, всяка с около 6 милиарда евро годишно.


Много от предложенията имат за цел да направят ОСП по-справедлива и ориентирана към опазване на околната среда.


Някои правителствата искат предприемане на действия за хармонизиране на субсидиите в зависимост от текущия размер на стопанствата, а не върху историческите нива на производство, както е в момента.

 

Сегашната система непропорционално облагодетелства тези, които в годините 2000-2002 са били с най-голямо подпомагане, например промишлен мащаб на зърнопроизводителите в региона на Париж и др.

 

И трите институции се съгласиха, че 30 на сто от бъдещите директни субсидии следва да зависят от това, дали земеделските производители предприемат стъпки за подобряване на екологичните показатели. Но не са съгласни с конкретните мерки и санкции за неспазване.


Правителствата и ЕП не са съгласни с предложението на Комисията, че земеделските производители трябва да оставят 7% от площите необработвани, тъй като това може да навреди на производството на храни в Европа.


Според ЕП земеделските производители, които не спазват новите мерки трябва да загубят 30 на сто от плащанията. Но правителства и Комисията твърдят, че правилата ще бъдат ефективни, а санкциите по-строги.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!