23 са независимите акредитирани лаборатории, в които може да се изследва сурово мляко, стана ясно от актуализираният към 11 януари 2018 г. регистър.
 
 
След промяната в условията на Наредба 2, животновъдите са задължени да предават за контрол всеки месец най-малко:
 
- две проби сурово краве мляко за извършване на анализ по показатели на ОБМ, масленост, точка на замръзване и наличие на инхибитори;
 
- една проба сурово краве мляко за извършване на анализ по показатели на ОБСК, масленост, точка на замръзване и наличие на инхибитори.
 
[news]
В края на месец октомври д-р Георги Чобанов, директор дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" към БАБХ, коментира, че лабораториите в страната са няколко.
 
Лабораториите в структурата на БАБХ са две – ИЛ към ОДБХ-София-град и ИЛ към ОДБХ-Хасково. Освен това се очаква до няколко месеца и лабораторията в ОДБХ-Шумен да получи акредитация. Частните лаборатории също – лаборатория „Алименти“ в Пловдив и лабораторията към Районната ветеринарна станция в Русе. Това за момента са и единствените лаборатории, които са с акредитация да анализират точка на замръзване.
 
Скоро стартира и електронната регистрация на пробите за мляко. От 22 януари 2018 г. „Модул мляко“ влиза в действие, като част от Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ. За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за всеки месец считано от 22 януари 2018 г. ще трябва да се регистрират посредством мобилното приложение на „Модул мляко“.
 
 

Наименование на

лаборатория

Адрес на

лаборатория

Телефони за

контакт

Сертификат за

акредитация, изд. от БСА

/рег. № , дата на

акредитация, валидност/

БАБХ, ОДБХ гр. Варна

Изпитвателна лаборатория “Диагностика на заболявания по животните”

 

гр. Варна – 9001

ул. “Софроний Врачански”№ 19

п. к. 287

052/631646

№ 133 ЛИ/06.10.2015 г.

/валиден до 24.08.2019 г./

БАБХ, ОДБХ гр. Габрово

“ Изпитвателна лаборатория”

 

гр. Габрово - 5300

ул. “Д-р Заменхоф” № 6

п.к. 244

066/803533

0886269908

№ 78 ЛИ/ 30.11.2016 г.

/валиден до 30.11.2020 г./

БАБХ, ОДБХ

 гр. Благоевград

Изпитвателна лаборатория “Лабораторни дейности”

гр. Благоевград - 2700

ул. “Славянска” № 83 – офис 1

ул. “Кирил Чамишки” № 1 – офис 2

 

073/828836

073/882073

0886707042

№ 117 ЛИ/ 31.08.2017 г. /валиден до 31.08.2021 г./

БАБХ, ОДБХ гр. Враца

“Изпитвателна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза”

гр. Враца - 3000

ул. “Илинден” № 1

092/665784

0885066272

№ 125 ЛИ/ 27.11.2017 г. /валиден до 09.11.2021 г./

БАБХ, ОДБХ гр. Хасково „Изпитвателна лаборатория”

 

гр. Хасково - 6300

бул. “Освобождение” № 57

038/622766

0887538568

№ 283 ЛИ/ 07.07.2014 г. /валиден до 07.07.2018 г./

БАБХ, ОДБХ гр. София

Отдел „Безопасност на качеството”

 

гр. София 1504

бул. “Ген. Данаил Николаев” № 7

0882469431

02/9461460

№ 56 ЛИ/ 30.09.2016 г.

/валиден до 30.09.2020 г./

БАБХ, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт,

Национален център по безопасност на храните

 

гр. София

бул. “П. Славейков” № 15

02/9521277

№ 155 ЛИ/30.01.2015 г.

/валиден до 30.01.2019 г./

Лаборатория за изпитване на мляко и млечни продукти “LBLACT”

 

гр. Пловдив 4002

бул. “Васил Априлов” № 154

032/958713

№ 161 ЛИ/ 30.12.2014 г.

/валиден до 30.12.2018 г./

Лаборатория на “СЖС България” ЕООД

гр. Варна 9003

ул. “Уилям Фруд” № 1

Институт по хидро- и аеродинамика, етаж 7

 

052/370988

0889221536

№ 86 ЛИ/ 28.04.2017 г.

/валиден до 31.01.2021 г./

БАБХ

ОДБХ гр. Шумен “Ветеринарно санитарна експертиза”

 

гр. Шумен - 9700

ул. “Съединение” № 53

054/801393

054/860557

№ 202 ЛИ/ 29.07.2016 г. /валиден до 29.07.2020 г./

БАБХ

ОДБХ гр. Пловдив

“Ветеринарно санитарна експертиза”

 

гр. Пловдив - 4000

ул. “Буная” № 2

032/622196

032/626256

№  145 ЛИ/01.08.2014 г. /валиден до 31.07.2018 г./

БАБХ, ОДБХ гр. Сливен “ Изпитвателна лаборатория”

гр. Сливен - 8800

бул. “Самуиловско шосе” п. к. 100

 

044/625592

№111 ЛИ/ 28.04.2017 г.     /валиден до 28.04.2021 г./

 

Лаботарория за

изпитване

„Алименти”–

„ДИ ЕНД ВИ

КОНСУЛТ” ЕООД

гр. Пловдив

 

гр. Пловдив,

ул. „Брезовско шосе”

№ 176

0878277077

032/941924

№ 223ЛИ/28.04.2017г.

/валиден до 28.04.2021г./

Изпитвателна лаборатория „ЛАБ СТАНДАРТ ВСЕ” ООД

гр. Велико Търново 5002

ул. “Вихрен”№ 3

п. к. 100

062/519190

0878709994

№ 44 ЛИ/ 31.01.2017 г.     /валиден до 31.01.2021 г./

 

Изпитвателна лаборатория „Районна ветеринарна станция” гр. Русе ЕООД

 

гр. Русе 7300

ул. “Марица” № 3

0899899289

082/845 683

№ 55 ЛИ/28.10.2016 г.

/валиден до 22.03.2020 г./

Изпитвателна лаборатория на Лабораторен комплекс „МУЛТИМЕД” ООД гр. Шумен

 

гр. Шумен

ул.“Петър Делян” №11а

054/830928

0885826435

№ 241 ЛИ/ 20.12.2017 г.     /валиден до 20.12.2021 г./

 

 

Аналитичен център за лабораторни изпитвания „Комихрис” ООД гр. Пловдив

 

 

с. Брани поле, местност „Разклона 20А”; общ. Родопи; обл.Пловдив

 

032/669 622

0878669602

 

№ 134 ЛИ/ 31.05.2017 г.     /валиден до 31.05.2021 г./

 

Лабораторен блок – ВСЕ;ДЗЖ към „БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД           гр. Сливен

 

гр. Сливен

кв. Клуцохор,                     ул. Тракия № 75

044/616 060

0885754760

№ 55 ЛИ/25.01.2016 г.

/валиден до 25.01.2020 г./

Лаборатория за анализ на храни „Св. Георги”, „Геяком” ЕООД – гр. Бургас

 

гр. Бургас

Кв. „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 16

056/581881

0898663774

№ 242 ЛИ/22.12.2017 г.

/валиден до 22.12.2021 г./

Изпитвателна лаборатория “ФЕБАЛАБ” при “ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ”АД

 

гр. София 1616

кв. “Бояна”

ул. “Герганица” № 7

02/9590719

 

№ 70 ЛИ/25.05.2015 г.

/валиден до 25.02.2019 г./

Лаборатория за изпитване и анализи ”ЛотосЛаб”

 

гр. Димитровград 6400 ул. „Сава Доброплодни” № 3

0391 68511

0886870008

№ 164 ЛИ/02.10.2017 г.

(валиден до 02.10.2021 г.)

„Районна ветеринарна станция-Русе”, офис гр. София

 

гр. София 1407

ул. „Хага” № 5

0893322017

02/4185291

№ 55 ЛИ/28.10.2016 г.

(валиден до 22.03.2020)

Изпитвателен център „ГЛОБАЛТЕСТ”

 

гр. София 1618, кв. Овча Купел, ул. „Крушовски връх” № 31

02/ 9559862

02/ 9559837

№ 274 ЛИ/19.12.2014 г.

(валиден до 19.12.2018 г.)