Броят на пчелите и пчеларите в ЕС се увеличава през годините, което води до ръст на производството на мед от 16% между 2014 и 2018 г. Това е една от основните констатации в доклада за изпълнение на програмите на ЕС в областта на пчеларството, публикуван от Европейската комисия (ЕК).

Диагноза: Пчеларският сектор е в колапс

 „Напълно подкрепям увеличаването на финансирането от ЕС за следващата тригодишна програма за пчеларство от 120 млн. евро до 180 млн. евро, като част от предложението на Комисията за следващия бюджет за селското стопанство“, коментира комисарят по земеделие Януш Войчеховски.

Докладът прави общ преглед на сектора и на прилагането на мерките за подпомагане, реализирани чрез европрограмите. Пчеларството се практикува във всички държави членки, а ЕС е вторият най-голям производител на мед в света.

Доклад: „Със 17,5 млн. кошера, за които се грижат 650 000 пчелари, през 2018 г. ЕС произведе 280 000 тона мед.“

ЕС съфинансира програмите за пчеларство, които са разработени на национално равнище и се изпълняват за срок от три години. През 2017–2019 г. ЕС отпусна годишно 36 млн. евро, които се удвояват с национални средства. 

Към момента е решено годишният принос на ЕС към пчеларите да се увеличи от 36 млн. евро на 40 млн. евро за периода 2020–2022 г. Бюджетът за всяка държава членка ще зависи от броя на пчелните кошери, съобщени на ЕС.

По отношение на предложенията за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Комисията предложи програмите за пчеларство да бъдат включени в стратегическите планове, които всяка страна членка разработва в момента. 

„Това ще увеличи видимостта на сектор пчеларство, като същевременно ще осигури приноса му към общите цели на ОСП, включително в областта на климата“, се посочва още в доклада.

Друго предложение е програмите за пчеларство да станат задължителни за всички страни от ЕС, за да се гарантира непрекъснато усвояване на средства и подкрепа за сектора.