Как ще се развиват овцевъдството и козевъдството идните 10 години? Именно предстоящият програмен период на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), е фокусът на годишната среща на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). Събитието се провежда днес, 15 декември, в курортния комплекс Елените, Свети Влас.
 
 
На форума експерти от министерство на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия (ССА), Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и представители на ЕП и парламентарната комисия по земеделие към Народното събрание, очертаха стратегическите насоки за развитието на сектора.
 
“Проблемите пред сектора са много, основният е, че дори нещо да се реши, се прави на парче. Борбата на европейско ниво, която не знам до каква степен се вижда е, че независимо какъв ще бъде Брекзит, Европейският съюз (ЕС) трябва да намали вносните квоти за селскостопански продукти и стоки. Без регламент по въпроса, вносители от трети страни ще могат да запълват квотата си, като внасят в останалите 27 страни-членки, което ще окаже сериозен натиск и конкуренция върху местните производители. Най-големият консуматор е Великобритания и ако тази квота остане в ЕС, това означава моментални фалити не само за българските фермери, но и за производителите в целия съюз”, обясни евродепутатът Момчил Неков.
 
Гост на форума е и зам.-министър Лозана Василева. Тя направи равносметка на сектора.
 
„2018 г. беше трудна година за овцевъдството и козевъдството, предвид констатираното заболяване чума по ДПЖ на територията на страната. За справяне със ситуацията бяха предприети мерки, целящи ограничаване разпространението на болестта и предотвратяване на негативно икономическо въздействие върху отрасъла, чрез отпуснатата държавна помощ от типа „de minimis”. Освен това през годината се предостави и помощ „de minimis” за овце и кози-майки под селекционен контрол на земеделски стопани, чиято реализация на минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2017 беше затруднена. А близо  28 млн. лева беше общият размер на подпомагането по схемите за обвързана подкрепа за дребните преживни животни (ДПЖ) през 2018г. Бюджетът включва Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол и Схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони“.
 
Сред дискутираните теми бяха и тези за обвързаната подкрепа за периода 2019-2020 и новите държавни помощи, от които овцевъди, козевъди и организации на производители ще могат да се възползват.,
 
Нотифицирана и одобрена от ЕК е Схемата за държавна помощ “Инвестиции за купуване и изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.  В помощта са допустими както жовтновъди, така и организации и групи на производители. Кандидатстването може да бъде за купуване и оборудване на т.нар мини мандри. Бюджетът е 1 млн .500 хил. лева. Схемата ще продължи до 2020 г. Предвид на това, че мярката е инвестиционна, по нея от държавата ще се поемат до 50% от разходите, които са направили за купуване на съответното оборудване, но не повече от 60 хил. лева”, коментира Силвия Василева, директор на Дирекция „Животновъдство“ към МЗХГ.
 
Освен това за нотификация ще бъдат изпратени още две схеми – Схема за държавна помощ “Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” и “Помощ за инвестиции за купуване на мобилни доилни апарати”, обясни експертът. По думите й процентът на финансиране от държавата и по тези две схеми отново ще е до 50% от направените инвестиции.
 
 
Тема на дискусията бе и по-ниската ставка за обвързана подкрепа. Изпълнителният директор на ИАСРЖ Георги Йорданов открие някои от моментите, заради това намалението се е случило. Аделина Стоянова, главен експерт в дирекция „Директни плащания и промоции” в МЗХГ, също взе отношение по темата.
 
“Трябва да намерите баланса вашите приходи да гарантират устойчивост и конкурентоспособност Ако сега подпомагане запазването на устойчивост, да запази фермерите в сектора, в бъдеще – ще насърчаваме увеличаване на конкурентоспособността. Ако не може да саморегулирате сектора, и тези бройки животни продължават да растат нагоре, ставките ще продължат да падат. 
 
Начините да намалим себестойността на продукцията, която в момента е много висока, заради скъпия ръчен труд и други обстоятелства, е да модернизираме стопанствата си. И не на последно място – организациите и групи на производители. Ние сме от една и съща страна, искаме всички да бъдат еднакво доволни. Сега всички са еднакво недоволни. В крайна сметка 2021 г. трябва да дефинираме ясни цели за развитие. Имаме достатъчно време, но е нужно да работим заедно”, каза Аделина Стоянова.
 
От своя страна Симеон Караколев допълни:
 
“Трябва да търсим колаборация между настояще и бъдеще. Да си казваме нещата какви са. Най-големият ни пазар е вътрешният. Няма външен клиент, който в момента да даде 3 евро за килограм агнешко. Тук не трябва да живеем с някаква илюзия, че има някакви клиенти, които стоят и ни чакат. На север от България стои една държава, която има 10 пъти повече животни от нас. В Румъния животни в центъра на Букурещ се продават без печат, без документи. Но това не е само в центъра на столицата, а в цялата страна. С това искам да кажа, че прекалените изисквания отблъскват, те поощряват сивата икономика. Никой няма против да дава на държавата, трябва оабче да има баланс”, категоричен е съпредседателят на НОКА.
 
Той каза, че асоциацията застава зад становището да има задължителен таван за директните плащания, който да е до 100 хил. евро.
 
Предстои НОКА да представи стратегически насоки за развитие на двата сектора за следващите 10 години, по-късно днес.