В Службата за съвети в земеделието в Добрич до момента са постъпили 20 проекта на млади фермери - зеленчукопроизводители, собственици на овощни градини и пчелари, съобщи Дарик.
 
 
Започна приемът на документи по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това е вторият и последен прием по мярката за този програмен период на ЕС, каза Маринела Георгиева, координатор на добричкия офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 
Агробизнесмени до 40-годишна възраст могат да кандидатстват за финансиране до 14 юни. Проектите трябва да включват дейности в секторите „Животновъдство” и „Плодове и зеленчуци”.
 
Инвестицията може да е в създаване на трайно насаждение, закупуване на техника за дейността, реконструкция на сгради и други.
Новото е, че всички проектни предложения ще се подават онлайн през информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) без директен достъп до експертите на Държавен фонд ”Земеделие” (ДФЗ).
 
Другата новост е, че кандидати по мярката могат да бъдат земеделски стопани, които упражняват дейност през последните 24 месеца, а не 18 месеца, какъвто беше старият срок.
 
 
Бюджетът на втория прием е 22 милиона евро. Максималният размер на подпомагането за един стопанин е 25 хиляди евро, т.е. ще бъдат обхванати 880 души. Първият прием по подмярка 6.1 беше през 2015 година.
 
Службата за съвети в земеделието изготвя напълно безплатно проектните предложения и съдейства за подаването им през ИСУН. Консултантите подготвят бизнесплана и заявлението на земеделския стопанин, откриват профил в ИСУН, помагат за издаване на електронен подпис и извършват редица други услуги.
 
През второто тримесечие на годината Службата ще организира изнесени приемни, като първата ще бъде на 4 април в селата Овчарово и Паскалево.
 
 
Стопаните, които смятат да кандидатстват по подмярката  „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, могат да посетят офиса на НССЗ в Добрич, на 8 етаж във високото тяло на пл. ”Свобода”.