15 страни членки на Европейския съюз трябва да възстановят общо 180 млн. евро на Европейската комисия от европейските фондове за селско стопанство в рамките на така наречената процедура за уравняване на сметките, съобщиха от Европейската комисия, предаде Фермер.БГ. Тази сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на Съюза или поради несъответстващи процедури за контрол на направените разходи. Държавите-членки отговарят за изплащането на проверка на разходите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), а от Комисията се изисква да гарантира, че държавите-членки използват правилно средствата.

Съгласно това последно решение, средствата ще бъдат възстановени от 15 държави-членки: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Полша, Словения, Финландия и Обединеното кралство. България не е сред ържавите, които трява да връщат средства за земеделие към ЕК.

Най-значителните индивидуални корекции имат Обединеното кралство, която трябва да възстанови  40.4 млн. евро за слабости в идентификационната система на земеделските площи, проверките на място и др; 39.2 млн. евро ще връща Полша за недостатъците на системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП—ГИС) и пропуските в административните кръстосани проверки за помощите на площ (включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ); 11,5 млн. евро – Дания – за недостатъци в СИЗП и при проверки на място.   

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!