Представяме ви резюмирани 10 основни механизма, чрез които могат да бъдат решени голяма част от трупаните през последните 25 години икономически и социално-демографски проблеми в селските райони на България. Предложенията бяха посочени от Асоциацията на българските села в края на 2006-а година, като основа за законодателни инициативи и промени още преди България да стане член на ЕС. 

 

1. Създаване на селска полиция

2. Въвеждане на данъчни облекчения за стартиращи фирми в селата

3. Прилагане на облекчени процедури и данъчни облекчения за външни инвеститори в селата

4. Оторизиране на селските кметове с повече правомощия и минимизиране на бюрокрацията за жителите в селата

5. Възстановяване на здравеопазването в селата + създаване на мобилни лекарски кабинети

6. Оптимизиране и модернизация на училищата в селата; адаптиране на образованието

7. Прилагане на държавна стратегия с европейско и национално финансиране за подобряване на инфраструктурата - пътища, комуникации, ВИК

8. Улеснен достъп, прозрачност и независим мониторинг по отношение на европроектите в селата

9. Разработване и ефективно прилагане на национална програма за подпомагане на фамилното фермерство

10. Развитие на селския туризъм в модел,  интегриран към спецификите на всеки регион. Международна реклама на селския туризъм у нас

 

КОМЕНТИРАЙТЕ, КРИТИКУВАЙТЕ, ДАВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по този резюмиран списък с мерки за възраждане на икономическия и социален живот в българските села !

 


 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!