Басейновите дирекции ще проверяват всички водни оператори дали изпълняват условията за монтиране на измервателни устройства. Това бе решено на извънредно заседание в екоминистерството.

Напоителни системи: Цената на водата няма да се повишава

Целта е да се проследи дали се отчита реално ползваната от операторите вода. По данни на екоминистерството има такива, които отчитат до 95% загуби по мрежата – като в Шумен. 

„Във ВиК сектора върви междусистемно надлъгване от години. За да скрият загубите по мрежата и авариите по довеждащия водопровод, не отчитат колко взимат от язовирите“, каза министър Емил Димитров. 

Общо 6 язовира от 52, които се наблюдават от екоминистерството, са с обем под 50%. Проблемни са: Студена, който е на 13,4% от обема, Асеновец – 28,3%, Дяково – 35,5%, Ястребино – 31,1%, Калин – 33,7, Карагьол – 32%. 

Екоминистерството ще продължи да следи състоянието на всички 52 значими язовира. Ако се установи обем под 50% на 15-те язовира за питейно водоснабдяване, ще се вземат мерки за спиране на водите за промишленост, енергетика, включително напояване.

„Всички язовири, които доставят вода за питейно-битово водоснабдяване и се стопанисват от „Напоителни системи“, разполагат с 30% и над 30% воден ресурс от общия си обем. Няма констатирани нарушения по техническото състояние на тези водни басейни“, увери преди време Снежина Динева пред Агри.БГ. 

Директорът на „Напоителни системи” уточни, че активните язовири, които се ползват за напоителния сезон, разполагат с 40–50% воден ресурс. Според нея не би трябвало да има проблеми с напояването при земеделските производители, което би било особено пагубно в условията на продължителна суша.