Тъй като още през декември валежите бяха под нормата и тази тенденция се запази и през първата половина на януари, влагата в почвата се натрупва със по-бавни темпове. 

С какво време започва новата година за фермерите?

До четвъртък отново няма изгледи за съществени валежи от дъжд и сняг, поради което почвените влагозапаси няма как да се увеличат, прогнозира агрометеорологът Драгомир Атанасов.

Влагообезпечеността в еднометровия почвен слой остава необичайно ниска в сравнение с предходни години, допълва експертът от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

НИМХ: „Условията ще са подходящи за почвообработки и дълбока оран на полетата, предвидени за пролетни култури.“

През следващите три дни температурите на въздуха ще продължат да бъдат по-високи от климатичната норма в условията на липса на валежи.

Прогнозираните средноденонощни температури ще са над климатичната норма, но ще останат под биологичния миниум, необходим за възобновяване и протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури. Така земеделските култури ще останат в състояние на покой. 

Не се очакват критични минимални температури и повреди по неукрепналите посеви, които са в ранни фази от развитието си (1–3 лист). 

Вследствие на есенното засушаване и пропускане на агротехническите срокове за сеитба на зимните житни култури, те се намират в различни фази от своето развитие – от листообразуване до братене.

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.