Несигурните пазари, слабата търговия и залежалата в складовете миналогодишна реколта породиха много притеснения сред земеделските стопани през последните месеци.

Невероятно, но факт! Кинезитерапевт, строителен предприемач и собственик на IT компания се обучават за овчари

Младият фермер Александър Сотиров споделя, че е продал зърното от пшеница буквално преди да ожъне новата реколта: "Миналогодишната стока я продадохме едва преди месец. Една година складовете бяха препълнени със зърно на висока себестойност и бяхме принудени да го продадем на ниски цени, понеже нямаше вече къде да прибираме новата реколта". 

Пазарът не удовлетворява земеделците. Неизвестните са твърде много, а прогнозите почти невъзможни, тъй като военният конфликт и политическата обстановка рефлектират върху търговията.

"Трудна, наистина трудна е реализацията, защото цените са изключително ниски. Смея да кажа, че за широката общественост 40 и повече стотинки за пшеницата това е доста висока цена. Всъщност отговорът е и да, и не. Висока е наистина, но за нас е изключително ниска, защото себестойността, на която произвеждаме, е много по-висока на фона на инфлацията. Разбира се, цената в момента няма как да ни удовлетворява, надяваме се пазарът да тръгне в една по-добра посока за нас", каза фермерът. 

От 150 до 180 лв. са разходите на Александър Сотиров за декар пшеница. В някои райони на страната, в Добруджа например, изчисленията достигат до 200-220 лв. за декар. Това зависи както от стопанствата, така и от приложените технологии. 

За съжаление и добивите от пшеница не удовлетворяват младия стопанин. 

"Обичайно нормалните добиви при нас са около 500 до 600 кг от пшеницата и около 250 до 300 кг слънчоглед. Този година получихме около 400 кг пшеница, за слънчогледа още не можем да кажем. От ечемика имаме малко по-високи добиви, но от пшеницата добивът спрямо предходни години е доста по-нисък", посочи Сотиров. 

Причините за това са както сушата, така и измръзванията през пролетните месеци. Пшеничните посеви са пострадали от слани през късната пролет.