Човек отглежда толкова площи, колкото работна ръка има за тях. Затова не планирам да ги увеличавам, а по-скоро мисля в насока за оптимизация на производството, замяна на някои сортове или направления, които да са подходящи за механизирано прибиране, или в по-високотехнологични производства, които позволяват използването на техника. Това сподели за Агри.БГ младият фермер Димитър Семерджиев.

Ниска изкупна цена и крайна цена в магазина - къде се губи разликата?

Той се занимава със земеделие от десетина години. Върху площ от 50 дка в Хасковско отглежда трайни насаждения – сливи и праскови, и зеленчуци – домати, краставици, пипер. Изградил е неотопляеми оранжерии за производство на разсад. 

Завършил е за агроном в Лесотехническия университет в София. Има магистратура по растителна защита, след което и докторантура по биологична борба. Заедно със земеделската дейност управлява и агроаптека, с която помага на фермерите в района.

И двете дейности – и земеделието, и агроаптеката, са основни. Димитър се стреми да пробва различни култури, които да застъпи като сезон, така че да разполага постоянно със свежи пари. Диверсификацията на макар и в малък мащаб му позволява да бъде по-гъвкав като производител и да не е толкова зависим от неблагоприятни климатични условия през годината.

„Относно реализацията смятам, че донякъде малките производители се чувстваме по-комфортно, тъй като количествата ни не са големи и можем да предлагаме директно по местните пазари и борсите и то на доколкото може добри цени“, споделя младият производител.

Зад гърба си той има успешно приключил проект по мярка 6.1 за млад фермер. Инвестирал е подпомагането в създаването на нови насаждения и разширяване на стопанството. С техника се е сдобил по време на работа със собствени средства. Не ползва банкови кредити.

Видяхме се с Димитър по време на международния форум InteliFresh 2022 в София. Той беше там и в предишното издание преди близо три години. Похвално е, че един млад производител намира смисъл, време и пари, за да свери часовника си с големите в бранша и да създаде контакти, които да са му от полза в бъдеще. 

„Целта ми е да се запозная с новите тенденции в сектора на плодовете и зеленчуците, на преработката. Искам да почерпя опит и да науча нови неща, които да ми помогнат да планирам по-добре самото производство, накъде да се насоча“, каза той.

В неговия район в Хасковско работят основно малки производители и нуждата от сдружаване е осезаема. За да се стигне до по-големите пазари, са нужни количество, качество, постоянство и предвидимост на доставките, които за един малък производител са непосилни. За съжаление, Димитър не е оптимист, че сдружаването им ще се получи скоро.

„Моята основна препоръка към колегите е да действат с мисъл на полето – правилното торене и растителна защита са гаранция за качествена продукция и след това за добър пазар и цена“, съветва той.